กิจกรรมบ้านจิตสบาย

เชิญอบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกรรมฐาน

การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน 

โดย พระอธิการเอนก เตชวโร มูลนิธิหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

 

ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 13.30 - 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญอบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี

 

ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 10.00 - 11.30 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

เชิญฟังธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายจาก

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง  

 

ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 13.30 - 15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

เชิญร่วมกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันมาฆบูชา

บ้านจิตสบายขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมพิเศษเนื่องในวันมาฆบูชา 

สวดมนต์ เวียนเทียน ฟังธรรม ปฏิบัติกรรมฐาน

นำโดย หลวงพ่อวิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย

 

ในวันพฤหัสที่ 1 มีนาคม 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 22.00 น.  

ไม่ต้องลงทะเบียน แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย 

อ่านเพิ่มเติม: เชิญร่วมกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันมาฆบูชา

เชิญฟังธรรม พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายในหัวข้อ กรรมฐานคืออะไร ทำไมจึงต้องปฏิบัติ โดย 

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

 

ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561

เวลา 14.00 - 16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก

พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์  เขาดินหนองแสง  จ.จันทบุรี

 

ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561

เวลา 9.30 - 13.30 น. พักเวลา 11.00 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระอาจารย์มานพ อุปสโม

เชิญสนทนาธรรมกับ อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

จิตใสใจสบาย กับ ธรรมะยามบ่าย โดย อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

 

ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 

ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญสนทนาธรรมกับ อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ

 

ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561

เวลา 9.30 - 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาแบบไปกลับ

ในหลักสูตร จิตตภาวนาเพื่อการพ้นทุกข์

สอนโดย พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร

 

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 7.30-20.30 น.   

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 7.30-20.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 7.30-16.00 น.

ทุกวัน เวลา 7.30-8.30 น. ใส่บาตร ฟังธรรม รับพร

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

เชิญฟังธรรม พระอธิการชูเกียรติ โฆสธมฺโม

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก 

พระอธิการชูเกียรติ โฆสธมฺโม

วัดป่าเจ้าพระยา (วัดป่าโคกขาม) สาขาสำรองแห่งที่ 49 วัดหนองป่าพง จังหวัดชัยนาท  

 

ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

เวลา 13.30 - 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระอธิการชูเกียรติ โฆสธมฺโม

  • 1
  • 2

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.