กิจกรรมบ้านจิตสบาย

เชิญฟังธรรม พระครูมงคลญาณโสภณ (พระอาจารย์บุญทวี สีตฺจิตโต)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก พระครูมงคลญาณโสภณ (พระอาจารย์บุญทวี สีตฺจิตโต) วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย

ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 9.30-14.00 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระครูมงคลญาณโสภณ (พระอาจารย์บุญทวี สีตฺจิตโต)

เชิญฟังธรรม พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายในหัวข้อ การปฏิบัติกรรมฐาน โดย 

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

 

ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562

เวลา 14.30 - 16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

เชิญร่วมกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันมาฆบูชา

บ้านจิตสบายขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมพิเศษเนื่องในวันมาฆบูชา 

สวดมนต์ เวียนเทียน ฟังธรรม ปฏิบัติกรรมฐาน

นำโดย พระอาจารย์ ประสงค์ ปริปุณฺโณ

 

ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 22.00 น.  

ไม่ต้องลงทะเบียน แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย 

อ่านเพิ่มเติม: เชิญร่วมกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันมาฆบูชา

เชิญฟังธรรม หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสนทนาธรรมกับ

หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย วัดป่าหัวตลุก จ.นครสวรรค์ (ไป–กลับ ไม่พักค้างคืน)

ในวันศุกร์ที่ 15 - วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

 

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

เชิญร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม โดยอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม

โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

 

ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม โดยอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

กิจกรรม "ฝึกสติให้จิตตั้งมั่นและเจริญปัญญา" ตามหลักคำสอน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

กิจกรรม "ฝึกสติให้จิตตั้งมั่นและเจริญปัญญา" ในปี 2562 ณ บ้านจิตสบาย

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. **ไม่ต้องสมัครและไม่ต้องโทรจองที่นั่ง
สำหรับผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมทั่วไป เพื่อเรียนรู้หลักและวิธีเจริญสติปัฏฐาน 4
เพื่อฝึกสติให้จิตตั้งมั่นและเจริญปัญญา ตามหลักคำสอนหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรม "ฝึกสติให้จิตตั้งมั่นและเจริญปัญญา" ตามหลักคำสอน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก 

พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

วัดสวนสันติธรรม จังหวัดชลบุรี

 

ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 9.00 - 10.30 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

เชิญฟังธรรม พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายในหัวข้อ การปฏิบัติกรรมฐาน โดย 

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

 

ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 14.30 - 16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี

 

ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562

เวลา 10.00 - 11.30 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี

 

ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 10.00 - 11.30 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.