กิจกรรมบ้านจิตสบาย

เชิญฟังธรรม พระครูวัชรธรรมาจารย์ (พระอาจารย์จิรวัฒน์ อตฺตรกฺโข)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก 

พระครูวัชรธรรมาจารย์ (พระอาจารย์จิรวัฒน์ อตฺตรกฺโข)

วัดป่าไชยชุมพล จ.เพชรบูรณ์  

 

ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561

เวลา 13.00 - 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระครูวัชรธรรมาจารย์ (พระอาจารย์จิรวัฒน์ อตฺตรกฺโข)

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมตักบาตร ปฏิบัติภาวนา และรับฟังพระธรรมเทศนาจาก 

พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

วัดป่าภูไม้ฮาว จังหวัดมุกดาหาร

 

ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561

เวลา 7.30-8.30 น.     ตักบาตร ฟังธรรม

เวลา 9.30-16.30 น.   สมาธิภาวนา ฟังธรรม ถามตอบธรรมะ

 

 หมายเหตุ

ใส่บาตรเฉพาะข้าวสุก
ภัตตาหารและสิ่งของอื่นๆ โปรดจัดเตรียมไว้ที่โต๊ะสำหรับถวายภัตตาหารเพื่อรอประเคน

 

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและอบรมปฏิบัติธรรมจาก 

พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม

 

ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561

เวลา 9.30 - 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ

เชิญฟังธรรม พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายในหัวข้อ กรรมฐานคืออะไร ทำไมจึงต้องปฏิบัติ โดย 

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

 

ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561

เวลา 14.00 - 16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก

พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์  เขาดินหนองแสง  จ.จันทบุรี

 

ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561

เวลา 9.30 - 13.30 น. พักเวลา 11.00 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระอาจารย์มานพ อุปสโม

เชิญสนทนาธรรมกับ คุณหมอณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

จิตใสใจสบาย กับ ธรรมะยามบ่าย โดย คุณหมอณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

เป็นการสอนปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

 

ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561

ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญสนทนาธรรมกับ คุณหมอณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

เชิญฟังธรรม พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก 

พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส)

วัดบึงลัฏฐิวัน  จ.พระนครศรีอยุธยา สาขาที่ ๒๐ วัดหนองป่าพง

 

ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561

เวลา 10.00 - 11.30 น.

 

ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2

รถประจำทางที่ผ่าน สาย 123, ปอ.พ.79

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-448-3392 เวลาทำการ 9.00 – 18.00 น. หยุดวันพุธ

 

สามารถตรวจสอบกำหนดการแสดงธรรมของครูบาอาจารย์ ได้ที่ ปฏิทินธรรม

เชิญฟังธรรม พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและอบรมปฏิบัติธรรมจาก

พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)

วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 

ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561

เวลา 15.00 - 16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาแบบไปกลับ

ในหลักสูตร จิตตภาวนาเพื่อการพ้นทุกข์

สอนโดย พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร

 

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 7.30-20.30 น.   

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 7.30-20.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 7.30-16.00 น.

ทุกวัน เวลา 7.30-8.30 น. ใส่บาตร ฟังธรรม รับพร

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

เชิญฟังธรรม พระครูบวรวีรวงศ์ (พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและฝึกปฏิบัติกรรมฐานแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

พระครูบวรวีรวงศ์ (พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน)

วัดป่าสันติธรรม จ.ชัยภูมิ

 

ในวันเสาร์ที่ 22 - วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561

เวลา 9.30-15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระครูบวรวีรวงศ์ (พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน)

  • 1
  • 2

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.