กิจกรรมบ้านจิตสบาย

งดกิจกรรมเนื่องด้วย COVID -19

ทางบ้านจิตสบายของดกิจกรรม ในช่วงนี้

ท่านสามารถใช้ศาลาและลานจงกรมเพื่อปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย ทุกวันเวลา 9:00 – 18:00 น. ปิดวันพุธ

 

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.