กิจกรรมบ้านจิตสบาย

สนทนาธรรม “จิตใสใจสบาย กับ ธรรมะยามบ่าย” ตามหลักคำสอน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

สนทนาธรรม “จิตใสใจสบาย กับ ธรรมะยามบ่าย” ในปี 2563 ณ บ้านจิตสบาย

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

วิทยากร ได้แก่  คุณหมอณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์ 

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. **ไม่ต้องสมัครและไม่ต้องโทรจองที่นั่ง

สำหรับผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมทั่วไป เพื่อเรียนรู้หลักและวิธีเจริญสติปัฏฐาน 4
เพื่อฝึกสติให้จิตตั้งมั่นและเจริญปัญญา ตามหลักคำสอนหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สนทนาธรรม “จิตใสใจสบาย กับ ธรรมะยามบ่าย” ตามหลักคำสอน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภทฺโท

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก

พระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภทฺโท

วัดแพร่แสงเทียน จ.แพร่


ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 9.00 - 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภทฺโท

เชิญร่วมกิจกรรมพิเศษวันมาฆบูชา โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย

บ้านจิตสบายขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมพิเศษเนื่องในวันมาฆบูชา 

สวดมนต์ เวียนเทียน ฟังธรรม ปฏิบัติกรรมฐาน

นำโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี

 

ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มตั้งแต่ เวลา 18.00 น. ถึง 21.00 น.

ไม่ต้องลงทะเบียน แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย 

อ่านเพิ่มเติม: เชิญร่วมกิจกรรมพิเศษวันมาฆบูชา โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี


ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 9.30 - 11.30 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

เชิญฟังธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายจาก

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

 

ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 13.30 - 15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

เชิญฟังธรรม พระครูบวรวีรวงศ์ (พระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและฝึกปฏิบัติกรรมฐานแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

พระครูบวรวีรวงศ์ (พระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน)

วัดป่าสันติธรรม จ.ชัยภูมิ

 

ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 9.30-16.00 น.

 

กำหนดการปฏิบัติธรรม(แบบไม่พักค้างคืน)

วันแรก

09.30 - 11.00 น   ฟังธรรม, ปฏิบัติธรรมที่ศาลาไตรสิกขา
11.00 - 12.00 น.  พัก รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 - 16.00 น.  ฟังธรรม, ปฏิบัติธรรมที่ศาลาไตรสิกขา
เดินทางกลับ

วันที่สอง

09.30 - 11.00 น.    ฟังธรรม,ปฏิบัติธรรมที่ศาลาไตรสิกขา
11.00 - 12.00 น.    พัก รับประทานอาหารกลางวัน
12:30 - 16.00 น.    ฟังธรรม, ปฏิบัติธรรมที่ศาลาไตรสิกขา
เดินทางกลับ

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระครูบวรวีรวงศ์ (พระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน)

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและอบรมปฏิบัติธรรมจาก 

พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม

 

ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 9.00 - 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก

พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์  เขาดินหนองแสง  จ.จันทบุรี

 

ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563

เวลา 9.00 - 13.30 น. พักเวลา 11.00 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระอาจารย์มานพ อุปสโม

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก 

พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

วัดสวนสันติธรรม จังหวัดชลบุรี

 

ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563

เวลา 8.30 - 10.00 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาแบบไปกลับ

ในหลักสูตร จิตตภาวนาเพื่อการพ้นทุกข์

สอนโดย พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 7.30-20.30 น.   

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 7.30-20.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563   ตั้งแต่เวลา 7.30-16.00 น.

ทุกวัน เวลา 7.30-8.30 น. ใส่บาตร ฟังธรรม รับพร

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

  • 1
  • 2

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.