กิจกรรมบ้านจิตสบาย

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี

 

ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561

เวลา 10.00 - 11.30 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

เชิญฟังธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายจาก

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง 

 

ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561

เวลา 13.30 - 15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

เชิญฟังธรรม พระครูวัชรธรรมาจารย์ (พระอาจารย์จิรวัฒน์ อตฺตรกฺโข)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก 

พระครูวัชรธรรมาจารย์ (พระอาจารย์จิรวัฒน์ อตฺตรกฺโข)

วัดป่าไชยชุมพล จ.เพชรบูรณ์  

 

ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561

เวลา 13.00 - 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระครูวัชรธรรมาจารย์ (พระอาจารย์จิรวัฒน์ อตฺตรกฺโข)

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมตักบาตร ปฏิบัติภาวนา และรับฟังพระธรรมเทศนาจาก 

พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

วัดป่าภูไม้ฮาว จังหวัดมุกดาหาร

 

ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561

เวลา 7.30-8.30 น.     ตักบาตร ฟังธรรม

เวลา 9.30-16.30 น.   สมาธิภาวนา ฟังธรรม ถามตอบธรรมะ

 

 หมายเหตุ

ใส่บาตรเฉพาะข้าวสุก
ภัตตาหารและสิ่งของอื่นๆ โปรดจัดเตรียมไว้ที่โต๊ะสำหรับถวายภัตตาหารเพื่อรอประเคน

 

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและอบรมปฏิบัติธรรมจาก 

พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม

 

ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561

เวลา 9.30 - 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ

  • 1
  • 2

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.