กิจกรรมบ้านจิตสบาย

เชิญฟังธรรม พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายในหัวข้อ กรรมฐานคืออะไร ทำไมจึงต้องปฏิบัติ โดย 

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

 

ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561

เวลา 14.00 - 16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

เชิญฟังธรรม พระครูใบฎีกาบุญทวี สีตจิตโต

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก พระครูใบฎีกาบุญทวี สีตจิตโต วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย

ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30-14.00 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระครูใบฎีกาบุญทวี สีตจิตโต

เชิญสนทนาธรรมกับ คุณหมอณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

จิตใสใจสบาย กับ ธรรมะยามบ่าย โดย คุณหมอณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

เป็นการสอนปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

 

ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561

ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญสนทนาธรรมกับ คุณหมอณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและอบรมปฏิบัติธรรมจาก 

พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม

 

ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561

เวลา 9.30 - 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ

เชิญฟังธรรม พระอธิการปริญญา ธีรปัญโญ (พระอาจารย์กลาง)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก 

พระอธิการปริญญา ธีรปัญโญ (พระอาจารย์กลาง)

วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม จ.อุทัยธานี

 

ในเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

เวลา 13.30 - 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระอธิการปริญญา ธีรปัญโญ (พระอาจารย์กลาง)

เชิญฟังธรรม พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและอบรมปฏิบัติธรรมจาก

พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)

วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 

ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

เวลา 15.00 - 16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมตักบาตร ปฏิบัติภาวนา และรับฟังพระธรรมเทศนาจาก 

พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

วัดป่าภูไม้ฮาว จังหวัดมุกดาหาร

 

ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561

เวลา 7.30-8.30 น.     ตักบาตร ฟังธรรม

เวลา 9.30-16.30 น.   สมาธิภาวนา ฟังธรรม ถามตอบธรรมะ

 

 หมายเหตุ

ใส่บาตรเฉพาะข้าวสุก
ภัตตาหารและสิ่งของอื่นๆ โปรดจัดเตรียมไว้ที่โต๊ะสำหรับถวายภัตตาหารเพื่อรอประเคน

 

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี

 

ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561

เวลา 10.00 - 11.30 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

เชิญฟังธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายจาก

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง 

 

ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561

เวลา 13.30 - 15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม: เชิญฟังธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

  • 1
  • 2

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.