กิจกรรม "ฝึกสติให้จิตตั้งมั่นและเจริญปัญญา" ตามหลักคำสอน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

กิจกรรม "ฝึกสติให้จิตตั้งมั่นและเจริญปัญญา" ในปี 2562 ณ บ้านจิตสบาย

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. **ไม่ต้องสมัครและไม่ต้องโทรจองที่นั่ง
สำหรับผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมทั่วไป เพื่อเรียนรู้หลักและวิธีเจริญสติปัฏฐาน 4
เพื่อฝึกสติให้จิตตั้งมั่นและเจริญปัญญา ตามหลักคำสอนหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วิทยากรประจำช่วงเช้า : สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา (อ.สุรวัฒน์)

 วิทยากรช่วงบ่าย แต่ละเดือน ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 12 ม.ค. 2562 โดย คุณมาลี ปาละวงศ์
ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่  9 ก.พ. 2562 โดย อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา(เช้า-บ่าย)
ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่  9 มี.ค. 2562 โดย ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์
ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่  11 พ.ค. 2562 โดย อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา(เช้า-บ่าย)
ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่  8 มิ.ย. 2562 โดย คุณหมอณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์
ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่  13 ก.ค. 2562 โดย อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา(เช้า-บ่าย)
ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่  14 ก.ย. 2562 โดย คุณมาลี ปาละวงศ์
ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่  12 ต.ค. 2562 โดย อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา(เช้า-บ่าย)
ครั้งที่ 9 วันเสาร์ที่   9 พ.ย. 2562 โดย คุณหมอณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์
ครั้งที่ 10 วันเสาร์ที่ 14 ธ.ค. 2562 โดย อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา(เช้า-บ่าย)

หมายเหตุ วิทยากรผู้มาสนทนาธรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง ก่อนเดินทางมาร่วมสนทนาธรรม กรุณาตรวจสอบรายละเอียด ที่หน้าไทม์ไลนของ https://www.facebook.com/baanjitsabuy/

กิจกรรมระหว่างวัน
08.30 - 09.00 น. วิทยากรแนะนำวิธีฝึกสติให้จิตตั้งมั่นและเจริญปัญญา
09.00 - 12.00 น. ฝึกสติด้วยตัวเอง
*ผู้ปฏิบัติสามารถสอบถามข้อสงสัย หรือขอคำแนะนำ จากวิทยากรได้ตลอดช่วงเวลาฝึกสติด้วยตนเอง
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. ฝึกสติด้วยตัวเอง
14.00 - 16.00 น. กิจกรรมสนทนาธรรมยามบ่าย

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม
1. เป็นผู้สนใจศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติธรรม ตามหลักธรรมคำสอนหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
3. สามารถดูแลและรับผิดชอบตัวเองได้ตลอดการร่วมกิจกรรม
4. เข้าร่วมกิจกรรมโดยความสมัครใจ
(หมายเหตุ กิจกรรมนี้ ทางวัดสวนสันติธรรม ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดกิจกรรมแต่อย่างใด)

ณ บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2

รถประจำทางที่ผ่าน สาย 123, ปอ.พ.79

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-448-3392 เวลาทำการ 9.00 – 18.00 น. หยุดวันพุธ


บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.