เชิญฟังธรรม หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสนทนาธรรมกับ

หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย วัดป่าหัวตลุก จ.นครสวรรค์ (ไป–กลับ ไม่พักค้างคืน)

ในวันศุกร์ที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

 

 

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

เวลา 18.00-21.00 น. ฟังธรรม สนทนาธรรม ถามตอบปัญหา

 

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

เวลา 7.30 น.             รับบาตร

เวลา 9.30-12.00 น.    ฟังธรรม สนทนาธรรม ถามตอบปัญหา

เวลา 18.00-21.00 น.  ฟังธรรม สนทนาธรรม ถามตอบปัญหา

 

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

เวลา 7.30 น.             รับบาตร

เวลา 9.30-12.00 น.    ฟังธรรม สนทนาธรรม ถามตอบปัญหา ขอขมากรรม

 

 


ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2

รถประจำทางที่ผ่าน สาย 7ก, 123, ปอ. 509

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-448-3392 เวลาทำการ 9.00 – 18.00 น. หยุดวันพุธ

 

สามารถตรวจสอบกำหนดการแสดงธรรมของครูบาอาจารย์ ได้ที่ ปฏิทินธรรม

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.