เชิญฟังธรรม พระครูบวรวีรวงศ์ (พระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและฝึกปฏิบัติกรรมฐานแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

พระครูบวรวีรวงศ์ (พระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน)

วัดป่าสันติธรรม จ.ชัยภูมิ

 

ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 9.30-16.00 น.

 

กำหนดการปฏิบัติธรรม(แบบไม่พักค้างคืน)

วันแรก

09.30 - 11.00 น   ฟังธรรม, ปฏิบัติธรรมที่ศาลาไตรสิกขา
11.00 - 12.00 น.  พัก รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 - 16.00 น.  ฟังธรรม, ปฏิบัติธรรมที่ศาลาไตรสิกขา
เดินทางกลับ

วันที่สอง

09.30 - 11.00 น.    ฟังธรรม,ปฏิบัติธรรมที่ศาลาไตรสิกขา
11.00 - 12.00 น.    พัก รับประทานอาหารกลางวัน
12:30 - 16.00 น.    ฟังธรรม, ปฏิบัติธรรมที่ศาลาไตรสิกขา
เดินทางกลับ

 

ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2

รถประจำทางที่ผ่าน สาย 7ก, 123, ปอ. 509

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-448-3392 เวลาทำการ 9.00 – 18.00 น. หยุดวันพุธ

 

สามารถตรวจสอบกำหนดการแสดงธรรมของครูบาอาจารย์ ได้ที่ ปฏิทินธรรม

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.