twitter-findus

ผู้ใช้งาน

มี 68 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

  • นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ.

    ไฟเสมอด้วยราคะ ไม่มี

  • วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ      คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
  • จิตฺตสฺส ทม สาธุ.

    การฝึกจิต เป็นการดี

  • อิจฺฉา หิ อนนฺตโคจรา.

    ความอยาก มีอารมณ์หาที่สุดมิได้เลย

ประกาศจากบ้านจิตสบาย

กำหนดการแสดงธรรมครั้งต่อไป

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี   ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 10.00-11.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการบรรยายธรรมครั้งต่อไป

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายจาก อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง   ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบ้านจิตสบาย

เชิญฟังธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายจาก อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง   ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี   ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 10.00 - 11.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก  พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม จังหวัดชลบุรี   ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 - 10.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม "ฝึกสติให้จิตตั้งมั่นและเจร…

กิจกรรม "ฝึกสติให้จิตตั้งมั่นและเจริญปัญญา" ในปี 2562 ณ บ้านจิตสบาย วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. **ไม่ต้องสมัครและไม่ต้องโทรจองที่นั่งสำหรับผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมทั่วไป เพื่อเรียนรู้หลักและวิธีเจริญสติปัฏฐาน 4เพื่อฝึกสติให้จิตตั้งมั่นและเจริญปัญญา ตามหลักคำสอนหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและอบรมปฏิบัติธรรมจาก  พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม   ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30 - 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

เชิญฟังธรรม พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์…

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายในหัวข้อ การปฏิบัติกรรมฐาน โดย  พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร) วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม   ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 - 16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

เชิญร่วมกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชา

บ้านจิตสบายขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชา สวดมนต์ เวียนเทียน ฟังธรรม ปฏิบัติกรรมฐาน นำโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี   ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 22 .00 น.   ไม่ต้องลงทะเบียน แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย 

อ่านเพิ่มเติม

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี   ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 - 11.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

เชิญฟังธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายจาก อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง   ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโ…

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาแบบไปกลับ ในหลักสูตร จิตตภาวนาเพื่อการพ้นทุกข์ สอนโดย พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร   วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 7.30-20.30 น.    วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 7.30-20.30 น. วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 7.30-16.00 น. ...

อ่านเพิ่มเติม

เชิญฟังธรรม พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์…

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายในหัวข้อ การปฏิบัติกรรมฐาน โดย  พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร) วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม   ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 - 16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก พระอาจารย์มานพ อุปสโม ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์  เขาดินหนองแสง  จ.จันทบุรี   ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 - 13.30 น. พักเวลา 11.00 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม "ฝึกสติให้จิตตั้งมั่นและเจร…

กิจกรรม "ฝึกสติให้จิตตั้งมั่นและเจริญปัญญา" ในปี 2562 ณ บ้านจิตสบาย วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น. **ไม่ต้องสมัครและไม่ต้องโทรจองที่นั่งสำหรับผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมทั่วไป เพื่อเรียนรู้หลักและวิธีเจริญสติปัฏฐาน 4เพื่อฝึกสติให้จิตตั้งมั่นและเจริญปัญญา ตามหลักคำสอนหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ   ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 - 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

เชิญฟังธรรม หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสนทนาธรรมกับ หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย วัดป่าหัวตลุก จ.นครสวรรค์ (ไป–กลับ ไม่พักค้างคืน) ในวันศุกร์ที่ 14 - วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562  

อ่านเพิ่มเติม

เชิญร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม โดยอาจารย์สุภ…

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง   ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

วิดีโอบรรยายธรรม

สื่อธรรมะล่าสุด

ก้าวแรกในการปฏิบัติธรรม

ปัญหา ธรรมข้อไหนจำเป็นในการปฏิบัติธรรมเบื้องต้น ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อสติสัมปชัญญะมีอยู่ หิริและโอตตัปปะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์.. เมื่อหิริและโอตตัปปะมีอยู่ อินทรี...

อ่านเพิ่มเติม

สมถะหรือวิปัสสนาก่อน

ปัญหา การเจริญกรรมฐานมี ๒ อย่างคือ สมถะ และวิปัสสนา ใน ๒ อย่างนี้ จะเจริญสมถะก่อนหรือวิปัสสนาก่อน ? จะเจริญควบคู่กันไปจะได้หรือไม่ ?   พระอานนท์ตอบว่า “....ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญวิปัสสน...

อ่านเพิ่มเติม

พระธรรมวินัยแท้และของปลอม

ปัญหา พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายเหลือหลาย อาจจะมีคำสอนของศาสนาอื่นหรือคนอื่นแทรกแซงอยู่บ้าง เราจะรู้ได้อย่างไร ว่าอันไหนเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า อันไหนไม่ใช่ ?     พุทธดำรัสตอบ “...

อ่านเพิ่มเติม

ทำไมอาสวะจึงไม่สิ้น

ปัญหา การบรรลุมรรคผล หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวง รู้สึกว่าเป็นกิจที่ทำได้ยากมาก เพราะเหตุไร ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไม่หมั่นเจริญภาวนา แม้จะพึงเกิดความปรารถน...

อ่านเพิ่มเติม

กายยังถาวรกว่าจิต

ปัญหา คนส่วนมากเข้าใจว่า ในคนเรามีจิต ซึ่งมั่นคงถาวรไม่รู้จักตาย แม้ร่างกายตายไปแล้ว จิตก็ยังอยู่ ดังนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไรในเรื่องนี้ ?   พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปุ...

อ่านเพิ่มเติม

เวทนาของปุถุชน และอริยสาวก

ปัญหา ปุถุชนกับอริยสาวก เมื่อเสวยทุกขเวทนา มีอะไรแตกต่างกันบ้างหรือไม่ ?   พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ อันทุกขเวทนา ถูกต้องแล้ว ย่อมโศกเศร้า ร่ำไร รำพัน ทุบอก...

อ่านเพิ่มเติม

ภาระหนักของมนุษย์

ปัญหา ภาระอันหนักของมนุษย์คืออะไร ? จะปลงลงได้อย่างไร ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธ์ ๕ คือ ภาระ อุปาทานขันธ์ ๕ คืออะไร ? คือ รูป...เวทนา...สัญญา... สังขาร...วิญญา...

อ่านเพิ่มเติม

เพลิดเพลินขันธ์ ๕ เพลิดเพลินทุกข์

ปัญหา คนเช่นใด มีโอกาสที่จะพ้นทุกข์มากกว่าคนอื่น ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดเพลิดเพลิน รูป.... เวทนา...สัญญา... สังขาร...วิญญาณ ผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินทุกข์ ผู้ใดเพล...

อ่านเพิ่มเติม

เหตุเกิดและดับแห่งขันธ์ ๕

ปัญหา พระพุทธพจน์ที่ว่า ภิกษุมีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริง หมายความว่ารู้อะไร ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดและความดับแห่งรูป...เวทนา...

อ่านเพิ่มเติม

สาระของพระพุทธโอวาท

ปัญหา ถ้ามีคนถามเราว่าพระศาสดาของท่านมีวาทะอย่างไร ตรัสสอนอย่างไร จะตอบว่าอย่างไรจึงจะถูกต้อง ?   พระสารีบุตรตอบ “.....ท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้ว พึงตอบอย่างนี้ว่า... พระศาสดาของเราตรัสส...

อ่านเพิ่มเติม

เหตุแห่งสังฆเภท

ปัญหา ได้ทราบว่า การทำลายสงฆ์ให้แตกกันเป็นอนันตริยกรรมอย่างหนึ่ง อยากทราบว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้สงฆ์แตกแยกกัน ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมแสดงสิ่งที่...

อ่านเพิ่มเติม

กรรม เหตุของกรรม และวิธีดับกรรม

ปัญหา กรรมคืออะไร อะไรเป็นเหตุของกรรม จะดับกรรมได้ดีโดยวิธีใด ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลคิดแล้วจึงกระทำกรรมด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ก็เหตุเกิด...

อ่านเพิ่มเติม

ภัยของพระพุทธศาสนา

ปัญหา ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีภัย เมื่อภัยเกิดขึ้นย่อมทำลายสิ่งนั้น ๆ ให้เสียหายหรือพินาศ พระพุทธศาสนาก็น่าจะมีภัยเช่นเดียวกัน อยากทราบว่าภัยของพระพุทธศาสนามีอะไรบ้าง ?   พุทธดำรัสตอบ “...

อ่านเพิ่มเติม

ชาติหน้ามีจริงหรือไม่

ปัญหา ชาติหน้ามีจริงหรือไม่ ? ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีจริงหรือไม่ ?   พุทธดำรัสตอบ “.....อริยสาวกนั้น มีจิตหาว่าเรามิได้อย่างนี้ มีจิตหาความเบียดเบียนมิได้อย่างนี้ มีจิตไม่เศร้าหมองแล้วอย่...

อ่านเพิ่มเติม

ความรักทำให้คนตาบอด

ปัญหา มีคำพังเพยกล่าวไว้ว่า ความรักทำให้คนตาบอด ดังนี้ทางพระพุทธศาสนายอมรับคำกล่าวนี้ว่า เป็นความจริงหรือไม่เพียงใด ?   พุทธดำรัสตอบ “.....บุคคลผู้กำหนัด อันความกำหนัดครอบงำรึงรัดจิตใจไว้...

อ่านเพิ่มเติม

อกุศลมูล ๓

ปัญหา อะไรเป็นเหตุให้เกิด ราคะ โทสะ โมหะ ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ราคะ มีโทษน้อยคลายช้า โทสะ มีโทษมากคลายเร็ว โมหะ มีโทษมากคลายช้า.....   “....สุภนิมิตคือความกำหน...

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจ

ปัญหา ปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจ ๔ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะถือมั่นธาตุ ๖ ปถวี อาโป เตโช วาโย อากาศ วิญญาณ สัตว์จึงลงสู่ครรภ์ เมื่อม...

อ่านเพิ่มเติม

เหตุให้เกิดในภพ

ปัญหา อะไรเป็นเหตุให้สัตว์เกิดในภพทั้ง ๓ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ?   พุทธดำรัสตอบ “..... ดูก่อนอานนท์ เมื่อกรรมที่อำนวยผลให้ในกามธาตุ.... ในรูปธาตุ.... ในอรูปธาตุจักไม่มีแล้ว กามภพ... รูปภ...

อ่านเพิ่มเติม

คุณค่าของสมถะและวิปัสสนา

ปัญหา การเจริญสมถวิปัสสนามีประโยชน์อย่างไรบ้าง ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อย่างเป็นไปในส่วนแห่งวิชชา ธรรม ๒ อย่างเป็นไฉน คือ สมถะ ๑ วิปัสสนา ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ...

อ่านเพิ่มเติม

วิธีเข้าถึงแก่นพระพุทธศาสนา

ปัญหา ได้ทราบว่าวิมุติคือความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงเป็นแก่นของพระพุทธศาสนา เราจะปฏิบัติธรรมอะไรโดยลำดับ จึงจะบรรลุถึงวิมุตินั้นสมประสงค์ ?   พุทธดำรัสตอบ “.....โพชฌงค์ ๗ ประการแล อัน...

อ่านเพิ่มเติม

ไม่ใช่อรหันต์เสมอไป

ปัญหา ผู้ที่รู้เห็นปฏิจจสมุปบาทอย่างแจ่มแจ้งทั้งสายทุกข์ ทั้งสายดับทุกข์ อย่างละเอียดถี่ถ้วน จะจัดว่าเป็นพระขีณาสพได้หรือยัง ?   พระนารทะตอบ “ ท่านผู้มีอายุ ข้อว่าภพดับเป็นนิพพาน ผมเห็นดีแล้...

อ่านเพิ่มเติม

พระอรหันต์ผู้ไม่มีฤทธิ์

ปัญหา ภิกษุที่ได้เป็นพระอรหันต์ขีณาสพแล้ว จะต้องมีฤทธิ์ สามารถกระทำปาฏิหาริย์ได้ทั้งนั้นหรือ ?   คำตอบ ไม่เสมอไป ตามเรื่องสุสิมสูตรว่า เมื่อพระสุสิมะได้ยินภิกษุหลายรูป ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอร...

อ่านเพิ่มเติม

ความยึดถือในกายและจิต

ปัญหา พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีทรรศนะเกี่ยวกับกายและจิตอย่างไรบ้าง ?   พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ จะพึงเบื่อหน่าย คล้ายยินดีหรือหลุดพ้นในร่างกายอันประกอบด้วยม...

อ่านเพิ่มเติม

อะไรเกิดขึ้นเมื่ออวิชชาดับ

ปัญหา เมื่ออวิชชาซึ่งเป็นต้นเค้าของทุกข์ดับไปแล้ว อะไรจะเกิดขึ้น ?   พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแลภิกษุละอวิชชาได้แล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว ในกาลนั้นภิกษุนั้นก็ไม่ทำกรรมเป็นบุญ...

อ่านเพิ่มเติม

ทุกข์ดับที่ไหน

ปัญหา ทุกข์ย่อมเกิดจากตาเห็นรูปเป็นต้นแล้วเกิด จักขุ วิญญาณ และผัสสะ เวทนา ตัณหา โดยลำดับ ถ้าจะดับทุกข์จะดับที่ไหน ?   พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับแห่งทุกข์เป็นไฉน เพราะอาศ...

อ่านเพิ่มเติม

บ่อเกิดแห่งทุกข์

ปัญหา ความทุกข์เกิดขึ้นโดยวิธีใด ?   พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นไฉนเพราะอาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ ความประชุมแห่งธรรม ๓ ประการเป็นผัสสะ เพราผัสสะเ...

อ่านเพิ่มเติม

ปิดประตูนรก

ปัญหา ทำอย่างไร จึงจะเชื่อแน่ได้ว่า คนจะไม่ตกนรก และจะไม่เกิดในอบายภูมิอื่น ๆ อย่างเด็ดขาด ?   พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนคฤหบดี เมื่อใดแล ภัยเวร ๕ ประการของอริยสาวกสงบแล้ว เมื่อนั้นอริยสาวกย่อ...

อ่านเพิ่มเติม

มีทุกข์แต่ไม่มีผู้เสวย

ปัญหา อเจลกัสสปปริพพาชกได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าทุกข์จนทำเองหรือผู้อื่นทำให้ หรือทั้งตนทั้งผู้อื่นทำ หรือไม่ใช่ทั้งตนทั้งผู้อื่นทำ ?   พระผู้มีพระภาคทรงห้ามว่า อย่างกล่าวอย่างนั้น อเจลกัสส...

อ่านเพิ่มเติม

สัมมาทิฐิคืออะไร

ปัญหา (พระกัจจานโคตรทูลถาม ที่เรียกว่า สัมมาทิฐิ สัมมาทิฐิดังนี้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงชื่อว่า สัมมาทิฐิ ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนกัจจานะ โลกนี้โดยมากอาศัยส่วนสุด ๒ อย่าง คือ ความม...

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิจจสมุปบาท

ปัญหา ช่วงต่าง ๆ ของปฏิจจสมุปบาท อันเป็นธรรมที่ลึกซึ้งยากต่อการเข้าใจนั้น หมายถึงอะไรบ้าง ?   พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ชราและมรณะเป็นไฉน ความแก่ ภาวะของความแก่ ฟันหลุด ผม...

อ่านเพิ่มเติม

ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น

ปัญหา มีบางคนกล่าวว่า หัวใจของพระพุทธศาสนา คือ “ธรรมทั้งปวงที่ไม่ควรยึดมั่น” ดังนี้ พระพุทธองค์ตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างไร ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนจอมเทพ ภิกษุในธรรมวินัย...

อ่านเพิ่มเติม

ภัยใหญ่ของมนุษย์

ปัญหา (เทวดาทูลถาม) - อะไรหนอยังคนให้เกิด อะไรของเขาหนอย่อมวิ่งพล่าน อะไรของเขาหนอเวียนว่ายไปยังสงสาร อะไรหนอเป็นภัยใหญ่ของเขา ?   พุทธดำรัสตอบ “ตัณหายังคนให้เกิด จิตของเขาย่อมวิ่ง...

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปฏิบัติเมื่อถูกด่าว่าด้วยถ้อยคำหยาบค…

ปัญหา - เมื่อเราถูกด่าว่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย เราควรจะปฏิบัติอย่างไร?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทางแห่งถ้อยคำที่บุคคลอื่นจะพึงกล่าวกะท่านมีอยู่ ๕ ประการ คือ กล่าวโดยกาลอันสมค...

อ่านเพิ่มเติม

ความเห็นอันถูกต้องของพุทธสาวก

ปัญหา - สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะต้องมีทรรศนะเกี่ยวกับชีวิตอย่างไร จึงจะถือว่าถูกต้องตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนอัคคิเวสสะ สาวกของเราในพระธรรม...

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อถูกด่าควรทำอย่างไร

ปัญหา - เมื่อเราถูกโกรธก็ดี ถูกด่าก็ดี เราควรทำอย่างไร ควรจะโกรธตอบ ด่าตอบ หรือควรจะเฉยเสีย ?   พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนพราหมณ์..... ท่านด่าเราผู้ไม่ด่าอยู่ ท่านโกรธเราผู้ไม่โกรธอยู่ ท่านหมา...

อ่านเพิ่มเติม

ความเพลิดเพลิน และทุกข์

ปัญหา (เทวดาทูลถาม) - ข้าแต่ภิกษุ ทำไมพระองค์จึงไม่มีทุกข์ ทำไมความเพลิดเพลินจึงไม่มี ทำไมความเบื่อหน่ายจึงไม่ครอบงำพระองค์ผู้นั่งแต่ผู้เดียว ?   พุทธดำรัสตอบ “ผู้มีทุกข์นั่นแหละจึงมีความเพล...

อ่านเพิ่มเติม

ชีวิตประเสริฐ

  ปัญหา (เทวดาทูลถาม) - อะไรหนอ เป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างประเสริฐของคนในโลกนี้ อะไรหนอ ที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้ อะไรหนอ เป็นรสดีกว่าบรรดารสทั้งหลาย คนมีชีวิตเป็นอยู่อย่างไร นั...

อ่านเพิ่มเติม

การเจริญอินทรีย์

ปัญหา - ได้ทราบว่า ลัทธิอื่นบางลัทธิ เช่น ลัทธิของปาราสิริยพราหมณ์ สอนให้สำรวมอินทรีย์อย่างเคร่งครัด คือ ไม่ให้เห็นรูปด้วยจักษุ ไม่ให้ฟังเสียงด้วยโสต เป็นต้น ในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีทรรศนะอย่า...

อ่านเพิ่มเติม

ธาตุ ๖

ปัญหา - ภิกษุควรจะพิจารณาธาตุ ๖ คือ ปฐวี อาโป เตโช วาโย อากาศ และวิญญาณอย่างไร ?   พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุ ก็ปฐวีธาตุเป็นไฉน คือ ปฐวีธาตุภายใน (กายเรา) ก็มี ภายนอกก็มี ก็ปฐวีธาตุทั้งภา...

อ่านเพิ่มเติม

โพชฌงค์ ๗

ปัญหา - ธรรมอันเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ ๗ ประการที่เรียกว่าโพชฌงค์ ๗ นั้น มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุที่เจริญสติปัฏฐาน ๔ แล้วอย่างไร ทำให้...

อ่านเพิ่มเติม

บันไดสู่อรหัตตผล

ปัญหา - ภิกษุในพระพุทธศาสนาควรจะปฏิบัติโดยลำดับขั้นอย่างไร จึงจะได้บรรลุมรรคผล ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ท่านจงเป็นผู้มีศีล ระวังในปาฏิโมกข์อยู่ เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยมารยาทและธรรมเป็นโคจร จงเป...

อ่านเพิ่มเติม

พระอรหันต์นิพพานแล้วไปไหน

ปัญหา - คนธรรมดาตายแล้วย่อมเกิดในภพต่าง ๆ ตามกรรม ส่วนพระอรหันต์ผู้สิ้นกรรมแล้ว ไปเกิดที่ไหน ?   พุทธดำรัสตอบ “....ดูก่อนวัจฉะ คำว่า จะเกิดดังนี้ไม่ควรเลย.... คำว่า ไม่เกิดดังนี้ก็ไม่ควร...

อ่านเพิ่มเติม

อานิสงส์ของการเจริญภาวนา

ปัญหา - การอยู่ในโลกอันเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายนี้ บุคคลจะต้องได้รับการอบรมจิตพอสมควรจึงจะอยู่ได้อย่างสงบสุข พระผู้มีพระภาคทรงแนะวิธีอบรมจิตไว้อย่างไรบ้าง ?   พุทธดำรัสตอบ “..... ดูก่อน...

อ่านเพิ่มเติม

ทำอย่างไรจะเข้าถึงแก่นพระศาสนา

ปัญหา - ธรรมดาต้นไม้ใหญ่ย่อมมีทั้งใบอ่อน สะเก็ด เปลือก กระพี้ และแก่น พระพุทธศาสนาซึ่งเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ ก็น่าจะมีเครื่องประกอบเหล่านี้อะไรคือใบอ่อน สะเก็ด เปลือก กระพี้ และแก่นของพระพุทธศาสนา? ...

อ่านเพิ่มเติม

ผลของศรัทธาในพระพุทธเจ้า

ปัญหา - ในศาสนาฝ่ายเทวนิยม ผู้ใดมีความเชื่อและความรักในพระผู้เป็นเจ้า ผู้นั้นย่อมมีหวังเข้าสู่สวรรค์ ในเรื่องนี้ พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างไรบ้าง ?   พุทธดำรัสตอบ “....บุคคลใดมีเพียงความเ...

อ่านเพิ่มเติม

คนฟังธรรม ๓ ประเภท

ปัญหา - คนที่ไปฟังเทศน์ ฟังธรรมอยู่ตามวัดเป็นประจำนั้น มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก.... คือ บุคคลมีปัญญาคว่ำ ๑ บุคคลมี...

อ่านเพิ่มเติม

วิธีละ อวิชชา สังโยชน์ อาสวะ อนุสัย

ปัญหา - ทำอย่างไร จึงจะละอวิชชา สังโยชน์ อาสวะ และอนุสัยได้ ?   พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุ บุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่ง ตา... หู... จมูก... ลิ้น... กาย... ใจ...รูป... เสียง... กลิ่น... รส... ...

อ่านเพิ่มเติม

ขันธ์ ๕ เป็นฐานสังโยชน์-อุปาทาน

ปัญหา - สังโยชน์และธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ คืออะไร อุปาทานและธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน คืออะไร ?   พุทธดำรัสตอบ   “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย รูป....เวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญ...

อ่านเพิ่มเติม

อุปมาของขันธ์ ๕

ปัญหา - เราจะอธิบายขันธ์ ๕ โดยเปรียบเทียบกับอะไร จึงจะเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้ง ?   พุทธดำรัสตอบ   “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม่น้ำคงคานี้พึงนำลุ่มฟองน้ำใหญ่มา บุรุษผู้มีจักษุ พึงพิจารณากลุ่...

อ่านเพิ่มเติม

ความหมายของขันธ์แต่ละอย่าง

ปัญหา - คำว่า รูป... เวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณ แต่ละอย่างมีความหมายอย่างไร ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่ารูป เพราะกระทบกระทั่ง (คำบาลีว่า รุปฺปติ...

อ่านเพิ่มเติม

อุปาทาน กับ อุปาทานขันธ์ ๕

ปัญหา อุปาทาน กับ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นอันเดียวกันหรือต่างกัน ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุปาทานก็อันนั้น และ อุปาทานขันธ์ ๕ ก็อันนั้น หามิได้ และอุปาทานเป็นอื่นจากอุปาทานขันธ์...

อ่านเพิ่มเติม

twitter-findus

ผู้ใช้งาน

มี 68 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.