อุปาทาน กับ อุปาทานขันธ์ ๕

ปัญหา อุปาทาน กับ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นอันเดียวกันหรือต่างกัน ?


 

พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุปาทานก็อันนั้น และ อุปาทานขันธ์ ๕ ก็อันนั้น หามิได้ และอุปาทานเป็นอื่นจากอุปาทานขันธ์ ๕ ก็หามิได้ แต่ความยินดีและความกำหนัดในอุปาทานขันธ์ ๕ นั้นแลเป็นอุปาทาน”ปุณณมสูตร ขันธ. สํ. (๑๘๔)

ตบ. ๑๗ : ๑๒๒ ตท. ๑๗ : ๑๐๘

ตอ. K.S. ๓ : ๘๕

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.