• slide1
  • slide2
  • slide3

วิดีโอบรรยายธรรม

แสดง #
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
11 พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) ณ บ้านจิตสบาย 17 ก.ค. 59 686
12 อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 29 ม.ค. 60 734
13 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 29 ม.ค. 60 879
14 พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) ณ บ้านจิตสบาย 22 ม.ค. 60 850
15 พระอาจารย์มานพ อุปสโม ณ บ้านจิตสบาย 12 มิ.ย. 59 696
16 พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) ณ บ้านจิตสบาย 18 ธ.ค. 59 908
17 พระครูกิตติปัญญาโสภณ (พระอาจารย์ทนง) ณ บ้านจิตสบาย 10 ก.ค. 2559 642
18 พระอาจารย์มานพ อุปสโม ณ บ้านจิตสบาย 3 ก.ค. 59 ณ 628
19 คุณมาลี ปาละวงศ์ สนทนาธรรม ณ บ้านจิตสบาย 6 พ.ย. 59 616
20 อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา สนทนาธรรม ณ บ้านจิตสบาย 10 ธ.ค. 59 598