• slide1
  • slide2
  • slide3

วิดีโอบรรยายธรรม

แสดง #
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา สนทนาธรรม ณ บ้านจิตสบาย 11 มิ.ย. 59 456
22 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 25 ธ.ค. 59 512
23 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 27 พ.ย. 59 502
24 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 22 ต.ค. 59 493
25 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 25 ก.ย. 59 521
26 พระภาวนาเขมคุณ วิ.(หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) 2 ต.ค. 59 508
27 พระอาจารย์มานพ อุปสโม ณ บ้านจิตสบาย 11 ธ.ค. 59 472
28 พระอาจารย์มานพ อุปสโม ณ บ้านจิตสบาย 9 ต.ค. 59 462
29 พระอธิการปริญญา ธีรปัญโญ (พระอาจารย์กลาง) ณ บ้านจิตสบาย 13 พ.ย. 59 565
30 พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส) ณ บ้านจิตสบาย 4 ธ.ค. 2559 470