• slide1
  • slide2
  • slide3

วิดีโอบรรยายธรรม

แสดง #
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา สนทนาธรรม ณ บ้านจิตสบาย 11 มิ.ย. 59 243
22 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 25 ธ.ค. 59 300
23 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 27 พ.ย. 59 284
24 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 22 ต.ค. 59 281
25 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 25 ก.ย. 59 291
26 พระภาวนาเขมคุณ วิ.(หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) 2 ต.ค. 59 285
27 พระอาจารย์มานพ อุปสโม ณ บ้านจิตสบาย 11 ธ.ค. 59 255
28 พระอาจารย์มานพ อุปสโม ณ บ้านจิตสบาย 9 ต.ค. 59 245
29 พระอธิการปริญญา ธีรปัญโญ (พระอาจารย์กลาง) ณ บ้านจิตสบาย 13 พ.ย. 59 326
30 พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส) ณ บ้านจิตสบาย 4 ธ.ค. 2559 252