• slide1
  • slide2
  • slide3

วิดีโอบรรยายธรรม

แสดง #
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
31 พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส) ณ บ้านจิตสบาย 11 ก.ย. 2559 477
32 พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส) ณ บ้านจิตสบาย 14 ส.ค. 2559 455
33 อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 25 ธ.ค. 59 460
34 อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 16 ต.ค. 59 458
35 อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 25 ก.ย. 59 453
36 อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 28 ส.ค. 59 443
37 อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 24 ก.ค. 59 446
38 อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 26 มิ.ย. 59 439
39 พระครูธรรมธรครรชิต กรรมฐานและปฏิบัติ ครั้งที่ 1 วันที่ 7 มกราคม 2560 616
40 อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 13 มี.ค. 59 1906