• slide1
  • slide2
  • slide3

วิดีโอบรรยายธรรม

แสดง #
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
51 พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต ณ บ้านจิตสบาย 10 ม.ค. 59 2264
52 อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 27 ธ.ค. 58 1088
53 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 27 ธ.ค. 58 1510
54 พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) ณ บ้านจิตสบาย 13 ธ.ค. 58 1537
55 พระอาจารย์มานพ อุปสโม ณ บ้านจิตสบาย 6 ธ.ค. 58 1425
56 พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต ณ บ้านจิตสบาย 29 พ.ย. 58 1561
57 อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 22 พ.ย. 58 1327
58 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 22 พ.ย. 58 1655
59 พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) ณ บ้านจิตสบาย 15 พ.ย. 58 1451
60 พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ บ้านจิตสบาย 1 พ.ย. 58 1659