• slide1
  • slide2
  • slide3

วิดีโอบรรยายธรรม

แสดง #
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
51 พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต ณ บ้านจิตสบาย 10 ม.ค. 59 2045
52 อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 27 ธ.ค. 58 996
53 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 27 ธ.ค. 58 1411
54 พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) ณ บ้านจิตสบาย 13 ธ.ค. 58 1438
55 พระอาจารย์มานพ อุปสโม ณ บ้านจิตสบาย 6 ธ.ค. 58 1328
56 พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต ณ บ้านจิตสบาย 29 พ.ย. 58 1468
57 อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 22 พ.ย. 58 1238
58 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 22 พ.ย. 58 1563
59 พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) ณ บ้านจิตสบาย 15 พ.ย. 58 1358
60 พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ บ้านจิตสบาย 1 พ.ย. 58 1561