• slide1
  • slide2
  • slide3

วิดีโอบรรยายธรรม

แสดง #
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
51 พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต ณ บ้านจิตสบาย 10 ม.ค. 59 2465
52 อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 27 ธ.ค. 58 1206
53 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 27 ธ.ค. 58 1635
54 พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) ณ บ้านจิตสบาย 13 ธ.ค. 58 1661
55 พระอาจารย์มานพ อุปสโม ณ บ้านจิตสบาย 6 ธ.ค. 58 1550
56 พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต ณ บ้านจิตสบาย 29 พ.ย. 58 1684
57 อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 22 พ.ย. 58 1452
58 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 22 พ.ย. 58 1782
59 พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) ณ บ้านจิตสบาย 15 พ.ย. 58 1572
60 พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ บ้านจิตสบาย 1 พ.ย. 58 1785