• slide1
  • slide2
  • slide3

วิดีโอบรรยายธรรม

แสดง #
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
71 อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 23 ส.ค. 58 1481
72 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 23 ส.ค. 58 1846
73 พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) ณ บ้านจิตสบาย 16 ส.ค. 58 1610
74 พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) ณ บ้านจิตสบาย 9 ส.ค. 58 1669
75 พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ บ้านจิตสบาย 2 ส.ค. 58 1841
76 อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 26 ก.ค. 58 803
77 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 26 ก.ค. 58 1897
78 พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) ณ บ้านจิตสบาย 19 ก.ค. 58 1701
79 พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน ณ บ้านจิตสบาย 12 ก.ค. 58 1940
80 พระอาจารย์มานพ อุปสโม ณ บ้านจิตสบาย 5 ก.ค. 58 1851