• slide1
  • slide2
  • slide3

วิดีโอบรรยายธรรม

แสดง #
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
71 อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 23 ส.ค. 58 1604
72 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 23 ส.ค. 58 1963
73 พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) ณ บ้านจิตสบาย 16 ส.ค. 58 1727
74 พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) ณ บ้านจิตสบาย 9 ส.ค. 58 1800
75 พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ บ้านจิตสบาย 2 ส.ค. 58 1967
76 อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 26 ก.ค. 58 861
77 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 26 ก.ค. 58 2015
78 พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) ณ บ้านจิตสบาย 19 ก.ค. 58 1829
79 พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน ณ บ้านจิตสบาย 12 ก.ค. 58 2073
80 พระอาจารย์มานพ อุปสโม ณ บ้านจิตสบาย 5 ก.ค. 58 1990