• slide1
  • slide2
  • slide3

วิดีโอบรรยายธรรม

แสดง #
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
81 อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 28 มิ.ย. 58 1566
82 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 28 มิ.ย. 58 1968
83 พระอาจารย์มานพ อุปสโม ณ บ้านจิตสบาย 7 มิ.ย. 58 1952
84 อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 24 พ.ค. 58 1691
85 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 24 พ.ค. 58 2017
86 พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) ณ บ้านจิตสบาย 17 พ.ค. 58 2021
87 พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส) ณ บ้านจิตสบาย 10 พ.ค. 58 976
88 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 22 เม.ย. 55 1862
89 อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 22 ม.ค. 55 1648
90 พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ บ้านจิตสบาย 3 พ.ค. 58 1955