• slide1
  • slide2
  • slide3

วิดีโอบรรยายธรรม

แสดง #
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
81 อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 28 มิ.ย. 58 1695
82 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 28 มิ.ย. 58 2101
83 พระอาจารย์มานพ อุปสโม ณ บ้านจิตสบาย 7 มิ.ย. 58 2093
84 อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 24 พ.ค. 58 1825
85 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 24 พ.ค. 58 2143
86 พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) ณ บ้านจิตสบาย 17 พ.ค. 58 2155
87 พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส) ณ บ้านจิตสบาย 10 พ.ค. 58 1044
88 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 22 เม.ย. 55 1987
89 อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 22 ม.ค. 55 1773
90 พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ บ้านจิตสบาย 3 พ.ค. 58 2085