พระอธิการเอนก เตชวโร ณ บ้านจิตสบาย 24 ก.พ. 61

พระอาจารย์เอนก เตชวโร แสดงพระธรรมเทศนา
ณ บ้านจิตสบาย 24 กุมภาพันธ์ 2561
.
.
.
.
รายการ Playlist
.
.

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.