พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ณ บ้านจิตสบาย 11 มี.ค. 61

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ แสดงพระธรรมเทศนา
 วันที่ 11 มีนาคม 2561  ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย 
 
 
 
รายการ Playlist

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.