อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 30 ก.ย. 61

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 30 กันยายน 2561

(พรหมจรรย์ ตอนที่ 84)

.

.

 

 

 

รายการ Playlist

 

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.