พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส) ณ บ้านจิตสบาย 21 ต.ค. 61

พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส) แสดงพระธรรมเทศนา
 วันที่ 21 ตุลาคม 2561   ณ บ้านจิตสบาย 
 
 
 


 
 
รายการ Playlist

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.