กิจกรรมวันมาฆบูชา โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ณ บ้านจิตสบาย 19 ก.พ. 62

 
กิจกรรมวันมาฆบูชา สวดมนต์ เวียนเทียน ปฏิบัติ ฟังพระธรรมเทศนา
โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ
 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย 
 
 
 
รายการ Playlist

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.