กิจกรรมวันวิสาขบูชา โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 18 พ.ค. 62

 
กิจกรรมวันวิสาขบูชา สวดมนต์ เวียนเทียน ปฏิบัติ ฟังพระธรรมเทศนา
โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
 วันที่ 18 พฤษภาคม 2562  ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย 
 
 
 
รายการ Playlist

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.