อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง นำปฏิบัติธรรม ณ บ้านจิตสบาย 23 มิ.ย. 2562

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง นำปฏิบัติธรรมเต็มวัน ณ บ้านจิตสบาย 23 มิถุนายน 2562

.

.

 

 

 

รายการ Playlist

 

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.