พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ ณ บ้านจิตสบาย 8 ก.ย. 62

พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ  แสดงพระธรรมเทศนา
วันที่ 8 กันยายน 2562 ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย

  
 
 
รายการ Playlist
.