อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 27 ต.ค. 62

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 27 ตุลาคม 2562

(พรหมจรรย์ ตอนที่ 93)

.

.

 

 

 

รายการ Playlist

 

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.