พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) กรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 2 วันที่ 5 ต.ค. 62

กรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 2
โดย

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)

ณ บ้านจิตสบาย 5 ตุลาคม 2562

 
 
Playlist การปฏิบัติกรรมฐาน
 
 
 
 
 
Playlist ธรรมะจากหนังสือพุทธธรรม
 
 

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.