พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ณ บ้านจิตสบาย 26 ต.ค. 62

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ
 
แสดงพระธรรมเทศนา
 
ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย

วันที่ 26 ตุลาคม 2562
 
 
 
 
 
 
รายการ Playlist

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.