พระมหาวรพรต กิตฺติวโร ณ บ้านจิตสบาย 10 พ.ย. 62

 พระมหาวรพรต กิตฺติวโร วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 
แสดงพระธรรมเทศนา   และ นำปฏิบัติ
 
ณ บ้านจิตสบาย  วันที่  10 พฤศจิกายน 2562
 
 
 
ภาคปฏิบัติ
 
 
 
ช่วงตอบคำถาม
 
 
 
 
 
รายการ Playlist
 
 
 

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.