คอร์สเจริญสติปัฏฐานโดยการเคลื่อนไหว 14 จังหวะ โดย พระครูบวรวีรวงศ์ (พระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน) ณ บ้านจิตสบาย 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62

คอร์สเจริญสติปัฏฐานโดยการเคลื่อนไหว 14 จังหวะ
 
ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
 
โดย พระครูบวรวีรวงศ์ (พระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน)
 
ณ บ้านจิตสบาย 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62
 
 
 
 
 

รายการ Playlist
.
 
 

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.