พระครูกิตติปัญญาโสภณ (พระอาจารย์ทนง) ณ บ้านจิตสบาย 8 ธ.ค. 2562

พระครูกิตติปัญญาโสภณ (พระอาจารย์ทนง) แสดงพระธรรมเทศนา

วันที่ 8 ธันวาคม 2562     ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย

  
 
 
 
 
 
รายการ Playlist
 

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.