พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ณ บ้านจิตสบาย 15 ธ.ค. 62

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ แสดงพระธรรมเทศนา

 วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย 
 
 
 
รายการ Playlist

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.