พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ ณ บ้านจิตสบาย 23 ก.พ. 63

พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ  แสดงพระธรรมเทศนา
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย

  
 
 
รายการ Playlist
.

 

 

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.