พระครูธรรมธร (ครรชิต คุณวโร) กรรมฐานและปฏิบัติ ครั้งที่ 3 วันที่ 4 มี.ค. 2560

กรรมฐานและการปฏิบัติ ครั้งที่ 3 โดย พระครูธรรมธร (ครรชิต คุณวโร)

ณ บ้านจิตสบาย 4 มี.ค. 60

.
.
รายการ Playlist
.
  • Created on .
  • Last updated on .
  • Hits: 1047

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.