วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรม จิตก็สบาย บ้านก็สะอาด (ฝึกสติในชีวิตประจำวันด้วยการทำความสะอาด)

สถานที่ บ้านจิตสบาย

รับจำนวน 24 ท่าน (สามารถนำครอบครัวมาได้)

 

ขอให้ญาติธรรมที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมบางท่านนำอุปกรณ์มาเองตามหน้าที่ที่ท่านต้องการทำความสะอาดดังนี้

🔸ทำความสะอาดดาดฟ้าศาลาไตรสิกขา (4 ท่าน)

🔸ตัดแต่งต้นไม้ (4 ท่าน)

🔸 ขัดกำแพง (10 ท่าน)

รบกวนนำไม้ขัดทองเหลืองมาเอง

🔸 เช็ดกระจก รอบอาคารเจริญธรรม (6 ท่าน)

รบกวนนำผ้าเช็ดกระจก หรืออุปกรณ์อื่นๆมาตามความสะดวก

 

⏰ ตารางกิจกรรม

09:30 น. พบกันที่บ้านจิตสบาย จัดทีม แบ่งหน้าที่

10:00 น. เริ่มทำความสะอาด

12:15 น. ร่วมรับประทานอาหาร (นำอาหารมาแบ่งปันกันได้)

13:15 น. ภาวนาในบ้านตามอัธยาศัย

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว

กรุณาเลือกดูกิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ