วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ธรรมะภาคปฏิบัติกับคุณมาลี ปาละวงศ์ ครั้งที่ 4

สถานที่ บ้านจิตสบาย

ตารางกิจกรรม
08:30 – 08.50 น. เช็คอินเข้ากิจกรรม
09:00 – 10.00 น. ร่วมรับฟังถ่ายทอดสดการแสดงธรรมจากหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
10:00 – 12.00 น. เริ่มภาวนาในรูปแบบ
12:00 – 13:00 น. พักรับประทาน
อาหารกลางวัน ที่โรงทานบ้านจิตสบาย
(มีเจ้าภาพสนับสนุนอาหารกลางวัน)
13.00 – 14.00 น. ภาวนาในรูปแบบ
14:00 – 17:00 น. สนทนาธรรมกับคุณมาลี

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว

กรุณาเลือกดูกิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ