วันที่ 18 มีนาคม 2566

ธรรมะภาคปฏิบัติกับคุณมาลี ปาละวงศ์ ครั้งที่ 5 (ปิดรับสมัครแล้ว)

สถานที่ บ้านจิตสบาย

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 มีนาคม 66
เจ้าหน้าที่จะโทรติดต่อผู้ได้รับเลือก
วันที่ 7 มีนาคม 66
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ฟังธรรมและปฏิบัติตามแนวทางหลวงพ่อปราโมทย์ อย่างน้อย 1 ปี
2. ภาวนาในรูปแบบทุกวันตามที่หลวงพ่อสอน ใน 1 เดือนที่ผ่านมาได้ภาวนาทุกวันโดยไม่ขาด
3. ช่วงเวลามากกว่า 3 เดือนที่ผ่านมา ไม่มีโอกาสส่งการบ้านกับคุณมาลี

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว

กรุณาเลือกดูกิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ