วันที่ 24 มิถุนายน 2566

ธรรมะภาคปฏิบัติกับคุณมาลี ปาละวงศ์ ครั้งที่ 7

สถานที่ บ้านจิตสบาย

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 29 พฤษภาคม 66
ประกาศชื่อผู้ได้รับเลือกวันที่ 30 พฤษภาคม 66
(ใน Facebook บ้านจิตสบาย)
📌ขอสงวนสิทธิ์คัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมเหลือจำนวน 10 ท่านด้วยการจับฉลาก

📞ท่านที่ได้รับการคัดเลือก จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อไป
วันที่ 29 พฤษภาคม 66 หากเจ้าหน้าที่โทรติดต่อไม่ได้ ขอสละสิทธิ์ให้ท่านอื่น

กรุณากดลิงค์นี้ เพื่อสมัครเข้าร่วม
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIn52tFP3kILdIh4fHyHkAAWOxuIDvgI4WYuP7tfzev0xvoA/viewform?usp=sharing

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ได้ฟังธรรมและปฏิบัติภาวนาตามแนวทางที่หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโชสอน มาอย่างน้อย 1 ปี
2. ภาวนาในรูปแบบทุกวันตาม
ที่หลวงพ่อสอน และใน 1 เดือนที่ผ่านมาได้ภาวนาทุกวันโดยไม่ขาด
3. ช่วงเวลามากกว่า 3 เดือนที่ผ่านมา ไม่มีโอกาสส่งการบ้านกับคุณมาลี

❗️ ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารระหว่างปฏิบัติธรรม ยกเว้นเวลาพักระหว่าง
12:00 – 13:00 น.

ตารางกิจกรรม
08:30 – 08:50 น. เช็คอินเข้ากิจกรรม
09:00 – 10:00 น. ร่วมรับฟังถ่ายทอดสดการแสดงธรรมจากหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
10:00 – 12:00 น. เริ่มภาวนาในรูปแบบ
12:00 – 13:00 น. พักรับประทาน
อาหารกลางวัน ที่โรงทานบ้านจิตสบาย
(มีเจ้าภาพสนับสนุนอาหารกลางวัน)
13:00 – 14:00 น. ภาวนาในรูปแบบ
14:00 – 17:00 น. สนทนาธรรมกับคุณมาลี

 

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน

กรุณารอประกาศอีกครั้ง