วันที่ 28 กันยายน 2567

ธรรมะภาคปฏิบัติกับคุณมาลี ปาละวงศ์ ครั้งที่ 21

สถานที่ บ้านจิตสบาย

วันรับสมัครสามารถติดตามได้ใน Line Official Account และ Facebook Page บ้านจิตสบาย

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน

กรุณารอประกาศอีกครั้ง