วันที่ 26 สิงหาคม 2566

ธรรมะภาคปฏิบัติกับคุณมาลี ปาละวงศ์ ครั้งที่ 9

สถานที่ บ้านจิตสบาย

เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ตกค้างอยู่จำนวนมาก

🙏🏻กิจกรรมครั้งนี้ ทางบ้านจิตสบาย
ขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าร่วม
คอร์สธรรมะภาคปฏิบัติ
จากรายชื่อผู้ตกค้างครั้งที่ 1-8

☎️เจ้าหน้าที่จะติดต่อ
ท่านที่ได้รับการคัดเลือก 10 ท่าน
ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566
และประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือกใน Facebook บ้านจิตสบาย

📌สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือก หากเจ้าหน้าที่โทรติดต่อไม่ได้ ขอสละสิทธิ์ให้ท่านอื่น

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว

กรุณาเลือกดูกิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ