วันที่ 13 ตุลาคม 2567

การแสดงธรรมจาก พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ (พระอาจารย์อ๊า) และสนทนาธรรมกับอาจารย์ณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ (อ.ซอง)

สถานที่ บ้านจิตสบาย

กิจกรรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง 

สามารถติดตามประกาศกิจกรรมรายเดือน

ได้ใน Line Official Account และ Facebook Page บ้านจิตสบาย

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน

กรุณารอประกาศอีกครั้ง