วันที่ 18 มิถุนายน 2566

การแสดงธรรมจาก หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช และสนทนาธรรมกับคุณมาลี ปาละวงศ์

สถานที่ บ้านจิตสบาย

(เปิดเช็คอิน 07:00 น.)

รับจำนวน 700 ท่าน
เปิดลงทะเบียน 3 รอบ ในเมนู “ลงทะเบียนกิจกรรม” เมนูด้านล่าง

1. รอบผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ติดตาม 200 ท่าน
(ขอยกเลิกการลงทะเบียนสำหรับท่านที่ ไม่มีผู้สูงอายุเป็นผู้ลงทะเบียนหลัก หรือผู้ติดตาม)
เสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 66
เวลา 18:00 น.

2. รอบทุกช่วงอายุ 300 ท่าน
อาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 66
เวลา 18:00 น.

3. รอบทุกช่วงอายุ 200 ท่าน
เสาร์ที่ 3 มิถุนายน 66
เวลา 18:00 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว

กรุณาเลือกดูกิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ