วันที่ 18 ธันวาคม 2565

การแสดงธรรมจาก หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช และสนทนาธรรมกับคุณมาลี ปาละวงศ์

สถานที่ บ้านจิตสบาย

⏰ตารางกิจกรรม
07.00 น. – 08.00 น. เปิดเช็คอินเข้างาน
และลงชื่อจับฉลากส่งการบ้านกับหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช และคุณมาลี ปาละวงศ์
08.10 น. ประกาศรายชื่อผู้ส่งการบ้าน
หลวงพ่อปราโมทย์ และคุณมาลี
09.00 น. – 10.30 น. หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม
10.45 น. เป็นต้นไป สนทนาธรรมกับคุณมาลี ปาละวงศ์

🔸ท่านสามารถนำสังฆทานมาวางไว้ที่โต๊ะรับสังฆทาน เพื่อรวบรวมและดำเนินการตามดำริ
ของวัดสวนสันติธรรมต่อไป
🔸ขอความร่วมมือตรวจ ATK ก่อนเริ่มกิจกรรม 24 ชั่วโมง เมื่อตรวจแล้วให้แจ้งเจ้าหน้าที่
ที่จุดเช็คอิน (ไม่ต้องแสดงผล)

 

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว

กรุณาเลือกดูกิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ