วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565

การแสดงธรรมจาก หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช และสนทนาธรรมกับคุณมาลี ปาละวงศ์

สถานที่ บ้านจิตสบาย

⏰ตารางกิจกรรม

07:00 น. เช็คอินเข้าบ้าน และสมัครส่งการบ้านกับหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 

และคุณมาลี ปาละวงศ์

08:00 น. ปิดรับสมัครส่งการบ้าน 

08:10 น. ประกาศชื่อผู้ได้สิทธิส่งการบ้านกับหลวงพ่อปราโมทย์ และคุณมาลี

08:30 น. ปิดรับเช็คอินเข้าบ้าน (ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว และมาหลังจากเวลานี้ ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้)

09:00 น. หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เริ่มแสดงธรรม

10:45 น. ผู้ที่ได้รับการจับฉลากส่งการบ้านกับคุณมาลี พร้อมกันที่ห้องกรรมฐาน

 

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว

กรุณาเลือกดูกิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ