วันที่ 7 เมษายน 2567

การแสดงธรรมจาก พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ (พระอาจารย์อ๊า)

สถานที่ บ้านจิตสบาย

ฟังธรรมเทศนาจาก
พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ
(พระอาจารย์อ๊า)

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567
เวลา 14:00 – 15:00 น.
(เปิดเช็คอินเข้างาน 12:30 น.)

⏰ตารางกิจกรรม
12:30 น. เช็คอินเข้าร่วมกิจกรรม
14:00 – 15:00 น. ร่วมฟังธรรมเทศนาจาก
พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ
(พระอาจารย์อ๊า)

🔸ท่านสามารถนำสังฆทานมาวางไว้ที่โต๊ะรับสังฆทาน เพื่อรวบรวมและดำเนินการตามดำริ
ของวัดสวนสันติธรรมต่อไป

👇🏻ลงทะเบียนล่วงหน้าโดยการกดปุ่ม
“ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม” ด้านล่าง

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว

กรุณาเลือกดูกิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ