วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565

การแสดงธรรมจาก พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

สถานที่ บ้านจิตสบาย

⏰ตารางกิจกรรม

08.00 – 09.45 น. เช็คอินเข้าร่วมกิจกรรม และเขียนคำถามโดยไม่ต้องระบุชื่อ นามสกุล

10:00 – 11.30 น. ฟังธรรมเทศนา และตอบปัญหาธรรมจากพระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 

 

📍จำนวนคำถาม และเวลากิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับเวลาและโอกาสที่พระอาจารย์กฤชสะดวก

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว

กรุณาเลือกดูกิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ