วันที่ 30 ตุลาคม 2565

การแสดงธรรมจาก พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

สถานที่ บ้านจิตสบาย

เปิดลงทะเบียน 2 รอบ
📌รอบ 1 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีผู้ติดตามได้ 1 ท่าน (นับรวมผู้ติดตามทั้งหมด 60 ท่าน)
วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 12:00 เป็นต้นไป
📌รอบ 2 บุคคลทั่วไป ทุกช่วงอายุ (จำนวน 290 ท่าน)
วันที่ 8 ตุลาคม เวลา 12:00 เป็นต้นไป

⏰ตารางกิจกรรม
08.00 – 09.45 น. เช็คอินเข้าร่วมกิจกรรม และเขียนคำถามโดยไม่ต้องระบุชื่อ นามสกุล
10:00 – 11.30 น. ฟังธรรมเทศนา และตอบปัญหาธรรมจากพระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

📍จำนวนคำถามขึ้นอยู่กับเวลาและโอกาสที่พระอาจารย์กฤชสะดวก
📍เวลากิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของพระอาจารย์กฤช

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว

กรุณาเลือกดูกิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ