วันที่ 25 ธันวาคม 2565

การแสดงธรรมจาก พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

สถานที่ บ้านจิตสบาย

⏰ตารางกิจกรรม
08.00 – 09.45 น. เช็คอินเข้าร่วมกิจกรรม และเขียนคำถาม
10.00 – 11.30 น. ฟังธรรมเทศนา
และตอบคำถามจากพระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว

กรุณาเลือกดูกิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ