วันที่ 3 กันยายน 2565

สนทนาธรรมกับคุณมาลี ปาละวงศ์ วันที่ 3 กันยายน 65

สถานที่ บ้านจิตสบาย

เมื่อกดปุ่ม “ลงชื่อกิจกรรม” หน้าจอจะแสดง
คำว่า “ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว” เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ

🗓ตารางเวลากิจกรรม

12:00 .   Check-In กิจกรรม ที่ศาลาไตรสิกขา
13:45
.   ปิดรับ Check-In กิจกรรมและจับฉลากชื่อผู้ได้ส่งการบ้าน
14:00
.   เริ่มสนทนาธรรมกับคุณมาลี
16:30
.   จบกิจกรรม

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว

กรุณาเลือกดูกิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ