วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

สนทนาธรรมกับ ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

สถานที่ บ้านจิตสบาย

👆🏻สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 มกราคม 66

📣จับฉลากและประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 26 มกราคม 66

(ใน Line และ Facebook บ้านจิตสบาย)

 

ตารางกิจกรรม

13:00 น. เขียนชื่อจับฉลากส่งการบ้าน

13:30 น. ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งการบ้าน 20 ท่าน

14:00 – 17:00 น. สนทนาธรรมกับทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว

กรุณาเลือกดูกิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ