วันที่ 12 พฤษภาคม 2567

การแสดงธรรมจาก พระภิกษุธนุสรณ์ จิรสรโณ (ครูบาม่อน)

สถานที่ บ้านจิตสบาย

สนทนาธรรมกับ
พระภิกษุธนุสรณ์ จิรสรโณ
(ครูบาม่อน)จากวัดสวนสันติธรรม จังหวัดชลบุรี

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567

เวลา 13:30 – 15:00 น.
(เปิดเช็คอินเข้างาน 12:00 น.)

⏰ ตารางกิจกรรม
12:00 น. เช็คอินเข้ากิจกรรม
13:20 น. ปิดรับคำถาม (รับจำนวน 10 ท่าน)
13:30 น. เริ่มสนทนาธรรม

📍ท่านสามารถนำเครื่องใช้ อาหารแห้ง มาวางไว้ที่โต๊ะรับสังฆทาน เพื่อดำเนินการตามดำริของวัดสวนสันติธรรมต่อไป

📍ขอให้แน่ใจว่ามาฟังธรรมได้ จึงลงทะเบียน เพื่อไม่เป็นการปิดกั้นโอกาสของญาติธรรมท่านอื่น

คุณสมบัติของผู้ส่งการบ้าน
1. ทำในรูปแบบทุกวันอย่างน้อย 1 เดือน
2. ส่งการบ้านกับท่านผู้ช่วยสอนของหลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ครั้งล่าสุดไม่น้อยกว่า 3 เดือน

👇🏻ลงทะเบียนล่วงหน้าโดยการกดปุ่ม
“ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม” ด้านล่าง

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว

กรุณาเลือกดูกิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ