วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

สนทนาหลักการปฏิบัติธรรมและตอบข้อสงสัยโดยอาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

สถานที่ บ้านจิตสบาย

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว

กรุณาเลือกดูกิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ