วันที่ 9 มีนาคม 2567

สนทนาหลักการปฏิบัติธรรม และตอบข้อสงสัย โดยอาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

สถานที่ บ้านจิตสบาย

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว

กรุณาเลือกดูกิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ