วันที่ 27 เมษายน 2567

ธรรมะภาคปฏิบัติกับคุณมาลี ปาละวงศ์ ครั้งที่ 17

สถานที่ บ้านจิตสบาย

ธรรมะภาคปฏิบัติกับ
คุณมาลี ปาละวงศ์ ครั้งที่ 17

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567
เวลา 08:40 – 17:00 น.
(เปิดเช็คอินเข้าสถานที่ 08:00 น.)

สามารถสมัครเข้าคอร์ส
ได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 มีนาคม 67

☎️เจ้าหน้าที่จะติดต่อ
ท่านที่ได้รับการคัดเลือก 15 ท่าน
ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567
และประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือกใน Facebook บ้านจิตสบาย

https://www.facebook.com/Jitsabuy/posts/pfbid02AAKMtZpqrNRCxgmKJ63vdGaDBuRHhTn8jdQ2XWqMdmq8am3DGQpj9M1RfGWGUYFsl

📌สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือก หากเจ้าหน้าที่โทรติดต่อไม่ได้ ขอสละสิทธิ์ให้ท่านอื่น

คุณสมบัติผู้ได้รับการคัดเลือก
1. ได้ฟังธรรมและปฏิบัติภาวนาตามแนวทางที่หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโชสอน มาอย่างน้อย 1 ปี
2. ภาวนาในรูปแบบทุกวันตามที่หลวงปู่ปราโมทย์สอน และใน 1 เดือนที่ผ่านมา ได้ภาวนาทุกวันโดยไม่ขาด
3. ช่วงเวลามากกว่า 3 เดือนที่ผ่านมา ไม่มีโอกาสส่งการบ้านกับหลวงปู่ปราโมทย์และ คุณมาลี

⏰ตารางกิจกรรม
08:00 – 08:40 น. ลงทะเบียนเข้ากิจกรรม
08:40 น. แนะนำคอร์สและแนะนำสถานที่
09:00 – 10:00 น. ร่วมรับฟังถ่ายทอดสด
การแสดงธรรมของหลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
10:00 – 12:00 น. เริ่มภาวนาในรูปแบบ
12:00 – 13:00 น. พักทานอาหารกลางวันที่โรงอาหาร และภาวนา
13:00 น. รวมตัวที่ห้องเรียนกรรมฐานชั้น2
13:15 น. แนะนำการใช้ไมค์และห้องเรียนกรรมฐาน
13:30 น. ภาวนาในรูปแบบ ที่ห้องเรียนกรรมฐานชั้น2
14:00 – 17:00 น. สนทนาธรรมกับคุณมาลี ปาละวงศ์

❗️ ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารระหว่างอยู่ในคอร์ส
หากมีความจำเป็นกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน และใช้เท่าที่จำเป็นจริงๆเท่านั้น

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

ปิดการลงทะเบียน

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว